Reference

 • Privredni objekti
 • Restoran Skupštine Srbije
 • Pošta u Vranju
 • Mc Donald's restorani:
 • - Beograd
 • - Novi Sad
 • - Jagodina
 • - Subotica
 • Objekti "C-Marketa"
 • Hotel "Grand" - Kopaonik
 • Komercijalna banka - Beograd
 • Odmaralište MUP-a - Jelova Gora
 • Predsednistvo Srbije - Republička Skupština, Srpskih vladara
 • Prva preduzetnička banka u Beogradu
 • ALCO-banka u Beogradu
 • Poslovna zgrada "Pionir" u Subotici
 • YU-banka u Zaječaru
 • Vojvođanska banka u Zrenjaninu
 • Srpska razvojna banka u Beogradu
 • Delta banka u Kragujevcu
 • Raiffeisen banka, Resavska ulica u Beogradu
 • MOBTEL u Novom Beogradu
 • Enterijer u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu
 • Delovi enterijera Ambasade Italije
 • HVB Banka - enterijer
 • Hotel zepter Knez Mihailova
 • Rezidencije
 • Užička 11-15
 • Užička 23
 • Vila "Mir" - Užička
 • Vila "Zepter", Bulevar mira, Beograd
 • Privatne kuće
 • vila Latinović, Senjak, Temišvarska
 • vila Irig
 • vila Filipović, Tolstojeva
 • vila Aleksić, Zvezdara
 • kuća Petrović, Novi Sad
 • kuća Stojanović, Novi Sad
 • kuca Cvijović, Novi Sad
 • kuća Božen, Serdar Jolina, Beograd
 • kuća Tumbaković, Beograd
 • Rusija
 • Privatni objekti